Tisdag 7 november kl. 14.00

Den 7 november kl. 14.00-15.30 kör vi höstens tredje seminarium, Industrihistoriska miljöer som motor för platsutveckling.
Västernorrland har ett rikt industriarv och det här seminariet ger dig ökad kunskap kring industrihistoria. Vilken roll spelar det industrihistoriska kulturarvet i samhället idag? Dvs hur kan industrisamhällets kulturarv vara en kraft för lokal och regional utveckling, skapa civilsamhällelig och ekonomisk utveckling? Helt enkelt ”industriarv genererar”!

Anmäl dig här

Plats: Zoom
Föreläsare: Marie Östblom och Catarina Karlsson, Svenska industriminnesföreningen
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, kulturella och kreativa branscher, besöksnäring, region, kommun
Språk: Svenska

Västernorrlands museum verkar för jämlik och långsiktig tillgång till kunskap och kulturarv och att stärka kulturarvets roll och betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd.