Tisdag 3 oktober kl. 14.00

Den 3 oktober kl. 14.00–15.30 kör vi höstens andra seminarium, Hur kan vi framtidssäkra vår verksamhet?
För all utveckling och för att nå mål behövs strategier – från idé till handling. Jonas Oldmark förklarar backcasting som metod och förhållningssätt och hur backcasting hjälper oss att uppnå det vi önskar, om det så är ett tillfälligt projekt eller ett större utvecklingsarbete med att få en bärkraftig verksamhet. Du får tips på hur du lägger upp målarbetet och exempel på hur andra gått i mål genom att använda backcasting som metod.

Anmäl dig här

Plats: Zoom
Föreläsare: Jonas Oldmark, Viable Future
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, kulturella och kreativa branscher, besöksnäring
Språk: Svenska

Västernorrlands museum verkar för jämlik och långsiktig tillgång till kunskap och kulturarv och att stärka kulturarvets roll och betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd.