Tisdag 12/10 kl 16.30.

Journalist Olof Wigren samtalar med Sarah Mårskog. Hon är en av veteranerna på kooperativet Skogsnäs i västra Ångermanland.

Anmälan via Zoom >>


Med koppling till utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland har journalisten Olof Wigren genomfört intervjuer med olika kända och mindre kända västernorrlänningar. I den här programserien samtalar Olof Wigren med några av de han intervjuat, för att höra om deras personliga upplevelser av Västernorrland idag och igår.

Den här gången sker samtalet med Sarah Mårskog- som är en av veteranerna på Skogsnäs i västra Ångermanland. Skogsnäs är ett kooperativ mitt i skogen som bildades 1973 som ett socialt och ekologiskt experiment. Med tiden har det utvecklats till att bli ett hållbart alternativ i en allt mer komplicerad värld. Från att ha varit en enda gård har Skogsnäs utvecklats till en by med 40 vuxna och många barn, med egen skola, dagis, kulturhus och en mängd olika småföretag. Sarah som är född 0ch uppvuxen i London flyttade till Skogsnäs på 70-talet tillsammans med sin man Göran som var med och grundade kollektivet.

Utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland utforskar berättelser och berättelsernas betydelse för plats och identitet. Den består av tre delar, som ger olika perspektiv på berättelser. Museet som samlare och förvaltare av berättelser, tre pristagare från Rosentrömska stiftelsen och Berättarlabbet – där besökarna själva kan bidra med berättelser.


Västernorrlands museum samlar i samband med utställningen också in berättelser och erfarenheter från länet. Olof Wigrens intervjuer är en del av detta arbete, men nu kan även du dela med dig av dina minnen och berättelser från Västernorrland. Du kan välja att berätta om en dag i Västernorrland, som en dagbok, via Minnen: https://minnen.se/tema/mittvasternorrland

Du kan också ladda upp en bild från din mobiltelefon via insamlingen Mitt Västernorrland på www.mittvasternorrland.se  Ta chansen att bidra med dina bilder, berättelser och minnen till museets samlingar, där de sparas för framtida generationer. Tillsammans berättar vi hur det var att leva och bo i Västernorrland på 2020-talet.

Länkar & bilder

Länk till hemsida om Skogsnäs https://www.skogsnasgreens.com/