Söndag 6 februari kl 10.00-16.00

Plats: Utanför museibyggnaden, Västernorrlands museum.


Den 6 februari är det samernas nationaldag. Västernorrland är en del av södra Saepmie, och det finns två sameföreningar i länet.

På Murberget friluftsmuseum finns samiska byggnader som flyttats hit på 1920-talet. Den 6/2 kommer timmermannen Eric Öberg till friluftsmuseet för att arbeta med en av byggnaderna, njallan. Njallan är en traditionell samisk bod som användes som förvaring för mat, såsom torkat kött och mjöl och andra dyrbarheter, primärt över vintern men även när man bodde i vistet. Den är placerad högt upp på en barkad stock för skydd mot vilda djur. När man inte var på plats förvarades stegen, ájdaris, också gömd en bit ifrån njallan.

Eric kommer att arbeta med njallan utanför museibyggnaden hela dagen. Kom förbi och ställ frågor om samiska byggnader och se hur en timmerman arbetar.

Med koppling till Erics arbete med njallan kan du också prova på att tälja naror mellan kl 12-14.

Tälj en nara!

Workshop i entréhallen kl. 12-14.

Njallans väggar är ihopsatta med naror, ”träspikar”.

I workshopen får du låna en täljkniv och en bit virke och själv tälja en eller flera naror.

Du kan skänka dem till ihopsättningen av njallan eller ta med dem hem till egna projekt.

Under 10 år i vuxens sällskap.

På grund av coronapandemin så kan max 10 personer tälja samtidigt.

samiska byggnader av trä uppe vid ett skogsbryn. I förgrunden mjölkört.

Corona

Det är fortfarande pandemi så tänk på att visa hänsyn, hålla avstånden och bara sitta på anvisade platser. Viktigt också att tänka på handhygienen och stanna hemma om du är sjuk. Vi behöver vara en trygg miljö för alla besökare och medverkande.

På grund av coronapandemin så kan max 10 personer tälja samtidigt i entréhallen.

Tillgänglighet

Samevistet ligger uppe vid vändplanen ovanför museets parkering, ca 100 m från museibyggnadens entré.

Toaletter i entréhallen i museibyggnaden. Plats för handikapparkering 20 m från entrédörrarna.