Sagostund i Prins Pompom-rummet

Varje lördag kl. 13.00 – 13.30 är det sagostund i lekrummet. Letemichael berättar sagor på lätt svenska, och tigrinja. Ibland är det Alfhild Agrells saga om Prins Pompom, och ibland är det andra klassiska sagor som också är illustrerade av Elsa Beskow.

Alla lördagar t.o.m 25 maj.

Varmt välkomna!