Pop up: Elias Nilsson Lockne

5 augusti – 1 oktober 2023

Elias Nilsson Lockne, bosatt och verksam i Bye söder om Härnösand, är utbildad inom forntida smide. Hans stora intresse är att smida föremål inspirerade av – och rena rekonstruktioner av – forntida fynd från folkvandringstid, vendeltid, vikingatid och medeltid. Produkterna som finns till försäljning är alla smidda med gamla tekniker, helt för hand med kol ur egen kolmila.