Lördag 20 oktober kl. 14.00

Temavisning av konstvetare Katarzyna Forsberg i utställningen ”Alfhild Agrell – ständig rebell”.