Torsdag 14 oktober kl 18.00-19.00

Den självbiografiske serieskaparen Mats Jonsson, nu bosatt i Sandslån och aktuell med serieromanen När vi var samer, kommer till museet och berättar om sina erfarenheter och upplevelser av Västernorrland förr och nu. Programmet genomförs i samband med utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland.

 

Om Mats Jonsson:

Mats Jonsson är född 1973 och uppvuxen i byn Stensätter i Bollstabruk utanför Kramfors. Hembygden i Ådalen har också spelat en stor roll i hans verk och serietecknande, där han med utgångspunkt från hembygden i Ådalen ofta har skildrat samtiden och det nutida- och historiska samhället. Han har givit ut en rad självbiografiska serieromaner som ofta behandlar de egna tillkortakommandena. Genom åren har hans barnsligt spretiga teckningar utvecklats till en medvetet naiv stil med en effektiv berättarteknik.

2017 nådde Mats en ny och större publik med Nya Norrland, om den växande klyftan mellan stad och landsbygd och den ekonomiska och befolkningsmässiga dräneringen av framförallt Norrlands inland. Med vrede och svart humor skildrar han både Bollstabruk och platsen han flyttat till i Stockholm. I nyss utgivna När vi var samer fortsätter Mats Jonssons självbiografiska serieprojekt där han upptäcker sitt okända samiska ursprung.

Mats skriver också barnböcker, bland annat Blod i gruset (2019) om skotten i Ådalen, och har också varit redaktör för Galago. Han är numera bosatt i Sandslån vid Ångermanälvens strand mitt emot Nyland i Kramfors kommun.

Mats Jonsson. Foto: Emma-Sofia Olsson


Plats: Hörsalen Oden, Västernorrlands museum.

Tillgänglighet: 

Hörsalen Oden ligger i direkt anslutning till museets entréhall.

Det finns hörslinga.

Toaletter i entréhallen. Plats för handikapparkering 20 m från entrédörrarna.

Corona

Det är fortfarande pandemi så tänk på att visa hänsyn, hålla avstånden och bara sitta på anvisade platser. Viktigt också att tänka på handhygienen och stanna hemma om du är sjuk. Vi behöver vara en trygg miljö för alla besökare och medverkande.


Läs mer om Mats Jonsson:

Galago, Mats Jonsson >>

Hey prrrincess, FB >>

Boken Nya Norrland >>