Har du deltagit i klimatmanifestationer? Bidra med dina bilder till museets samlingar och till framtida generationer!

Västernorrlands museum inleder nu ett arbete med att samla samtidsfotografi, de bilder som vi tar med våra mobiltelefoner och ofta delar i sociala medier.

Ladda upp dina bilder via länken nedan. Sen läggs bilder och texter i museets samlingsdatabas, och visas publikt via museets webbplats.

Klicka här för att ladda upp bilder!

Inskickade bilder

Vi är dansare och musiker från Härnösands folkhögskola och vi ska nu dela ett så kallat recycle cypher med er. Recycle cypher är en metod eller träning i dans med fokus på att återvinna energi. Det som sker är att vi investerar energi till gruppen, samtidigt som vi tar upp energin vi ger varandra, och på så sätt skapar ett återvinnande kretslopp. Det måste alltid vara minst en person inuti cirkeln, för att energin ska fortgå. Man tar sig in när man får en impuls och man dansar med Full intensitet, från början tills dess att man är tillbaks i cirkeln igen.

Som ni kanske ser så bär vi på en hel del plast. Detta är näst intill all plast som har förbrukats under 1 vecka på folkhögskolan. Ett material som vi vet skadar vår miljö, och ändå lyckas vi använda sådana här mängder på bara en vecka och en skola. Vi vill med detta recycling cypher visa på ett småskaligt exempel hur vi tillsammans kan skapa ett fullkomligt hållbart samhälle, ifall alla deltar med full dedikation. Vår planet idag kräver att alla deltar. Vi vill inspirera er alla till att hjälpas åt, för endast då kan vi uppnå ett hållbart samhälle.

Eva Goës, klimatmanifestation i Härnösand, 2019-09-27. CC-BY-NC.

Varför har du deltagit i manifestationen?

Är engagerad i miljö sedan 80-talet som språkrör och riksdagsledamot i Miljöpartiet. Har deltagit sedan den 30 nov på Fridays for future.

 

Varför har du deltagit i manifestationen?
För att politiker måste skapa förutsättningar för snabb och omfattande förändring på samhällets alla nivåer och för att vi är en del av en global medvetenhet om den kris som den globala uppvärmningen och massutrotningen av arter är.

Varför har du deltagit i manifestationen?
Vill göra det jag kan för att påverka.