Min berättelse är med – Mångfald och inkludering

14/5 – 31/8 2020

I den digitala konstpresentationen “Min berättelse är med – Mångfald och inkludering” speglas elva individers personliga berättelser och uttryck. Målningarna som visas är skapade av personer som bor i Härnösand, och som kommer från olika platser och har vitt skilda bakgrunder. Genom sin konst delar de med sig av sina tankar om jämlikhet, mångfald och inkludering.
Konstverken är resultatet av tre träffar för asylsökanden som utgått från temat jämlikhet, där dialoger, diskussioner och måleri tog sig utryck i en bildverkstad. Träffarna och utställningen är en del av projektet “Landskapet för asylsökande”, som är ett samarbete mellan den internationella klubben 5i12, Ängekyrkan och Västernorrlands museum. Projektets syfte är att öka asylsökandes kunskaper om det svenska samhället och att öka delaktigheten i kulturlivet genom att lyfta fram deras berättelser, åsikter och värderingar.

“Min berättelse är med” kommer visas i digital form på Västernorrlands museum och på museets webbsida.

Ett jämlikt öga. Vi måste alla titta på samma sätt. Fast vilken kan eller hur vi har. Tillsammans är vi starka.”
Fatima Inshafa Mihilar, deltagare i presentationen

 

Medverkande:

Medhanie G Alemayo, projektledare

Termeh Davoudi Zadeh, bildverkstadsledare

Bob Björklund, Ängekyrkan, målerikursledare

Fatima Inshafa Mihilar

Hamada Fatima Faiz

Johanna Nyström

Kafaya

Catharina H. Eurenius

Shafiga Ibrahimi

Ali Muradi

Manar Abdullah

Mohammad Rahimi