10/9 kl. 10.00–12.00.

24/9 kl. 10.00–12.00.

Riktar sig till barn 1-11 år. Drop in.

Plats: Pedagogiska verkstaden, 1 tr ned.


Unga händers verk  

Under september kommer det att erbjudas textilaktiviteter varannan torsdag och lördag där vi tillsammans kommer arbeta med händerna. Arbetet kommer mynna ut i en utställning där barn och unga är medproducenter.