När: Måndag 8 juli kl 10.00-16.00
Var: Skolan, Murberget friluftsmuseum, Härnösand

Det har blivit en sommartradition att träffa länets litterära sällskap på Murberget. Upptäck en för dig ny författare eller återupptäck en gammal favorit och få inspiration till sommarläsning. Länets litteratursällskap turas om med värdskapet.

Måndag 8 juli är Ludvig Nordström-sällskapet på plats under hela dagen kl. 10.00-16.00 i Skolan. Där berättar de om och visar bilder på ”Lort Sverige-resan”, reportageresan ”Lubbe” gjorde 1938 för Radiotjänst i samarbete med medicinalstyrelsen. På denna resa beskrev Lubbe på ett mycket närgånget sätt olika svenska hem på landsbygden, och berättade om smuts och gav exempel på dålig hygien. En resa som gav mycket uppmärksamhet och debatt om de bostadssociala bristerna i det svenska samhället. I samband med denna bildvisning berättar sällskapet om skilda förutsättningar mellan söder och norr i anknytning till bostäderna som skildras i resan. Det går bra att titta in när som helst under dagen och se bildspelet och prata med sällskapet.

Fri entré! Ingen föranmälan.

 

Författaren Ludvig Nordström
Ludvig Nordström föddes i ett borgarkvarter i Norrstan i Härnösand den 25 februari 1882.

Familjen hade det gott ställt, ja pappan var en av stadens rikaste personer fram till sin konkurs 1895; en händelse som kom att påverka sonen för all framtid, både på det personliga planet och i hans författarskap.

Ludvig Nordström var mycket mångsidig. Han författade romaner, noveller, dikter, essäer, debattskrifter, reportage, reseskildringar, en yrkesmonografi, en företagshistorik med mera – och drygt 500 tidnings- och tidskriftsartiklar i skilda ämnen. Utöver sitt författarskap var han en flitig akvarellmålare och tecknare.

I samband med sitt radioreportage ”Med Ludvig Nordström på husesyn” 1938, det som senare samma år sammanställdes till boken Lort-Sverige, blev Ludvig Nordström rikskändis. Det var många som ställde sig på ”Lort-Lubbes” sida, då han drog ut på härnadståg mot landsbygdssveriges dåliga boendestandard. Av andra kritiserades han hårt. Lubbes reportage fungerade i alla fall som en väckarklocka och resulterade i att en sanitär kampanj inleddes i landet.

Ludvig Nordström-sällskapet bildades den 25 februari 1992, på författarens 110:e födelsedag. Sällskapet har sitt säte i Härnösand, den stad som i Nordströms böcker kallas ”Öbacka”.

Läs mer på Ludvig Nordström-sällskapets hemsida

https://ludvignordstromsallskapet.se/

 

 

LITTERATUR FRÅN LÄNET
Hela programserien sommaren 2024
1 juli – Nicke Sjödin
8 juli – Ludvig Nordström
9 juli – Alfhild Agrell
12 juli – Laura Fitinghoff

 

Tillgänglighet:
• Närmsta toaletter finns i museets huvudbyggnad, de är också tillgänglighetsanpassade.
• Skolan ligger ca 70 meter från museets huvudbyggnad.
• Handikapparkering finns.