Torsdag 4/7 kl 15.00 – 18.00
Plats: Prästgården på friluftsmuseet

På torsdagar är det litteraturprogram i prästgården. Sju av länets författarsällskap presenterar sina favoriter. Idag, 4/7, är det Emil Hagström-sällskapet som finns på plats.
Programmet pågår kl 15.00-ca 18.00, sluttiden kan variera så var på plats kl 15.00.
Fri entré

Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagströmföddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå. Emil kom, via långa landsvägar, till Stockholm från Sollefteå i början av trettiotalet. Han kunde hantera en penna, inte bara genom att skriva, utan också genom att teckna, och han försörjde sig så gott det gick på att sälja sina teckningar längs sin vandringsväg.

När Emil nådde huvudstaden, gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara. En såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en eller flera dagar. Med tiden utkom både dikt- och novellsamlingar, inalles 16 böcker.

Emil Hagström-sällskapet bildades på 100 årsdagen av Emil Hagströms födelse, 2007-07-03.
Läs mer på Emil Hagström-sällskapets hemsida

Litteratur från länet. Hela programserien:
27/6 Karl Östmansällskapet. Vibeke Olsson.
4/7 Emil Hagströmsällskapet.
11/7 Birger Normansällskapet. OBS. Denna dag kl 17.00-19.00.
18/7 Alfhild Agrellsällskapet.
25/7 Laura Fitinghoffsällskapet
1/8 Lars Ahlinsällskapet.
8/8 Ludvig Nordströmsällskapet. Sven Bodin.