Litteratur från länet sommaren 2020

Det har blivit en sommartradition att träffa länets litterära sällskap på Murberget. I sommar ses vi utomhus i prästgårdens vackra trädgård. Kom och få inspiration till sommarläsning. Upptäck en för dig ny författare eller återupptäck en gammal favorit.  Programmet pågår kl 15.00-ca 17.00, sluttiden kan variera så var på plats kl 15.00. Fri entré. Länets litteratursällskap turas om med värdskapet.

 

Torsdag 25 juni är det Birger Norman- och Emil Hagström-sällskapen som finns på plats.
Obs att programmet är en filmvisning i hörsalen.

Författaren Birger Norman
Birger Norman föddes på ångermanländska Svanö, en bruksort mitt i träindustrins Ådalen, som första barnet i en sågverksarbetarfamilj. Han har själv antecknat: ”Född den 30 juli 1914. Det var den svarta veckan, veckan då första världskriget bröt ut. Min mor har berättat, hur hon låg och hörde mobiliseringsklockorna ringa.” I samma hus som Normans bodde även familjen Söderberg, vars dotter Eira (född 1911) blev ett av offren i Lunde 1931. Under tonåren varvades realskola med brädgårdsjobb. Han började nu sin skrivarbana. Från 1960 var Norman diktare på heltid.

Birger Norman blev känd dels som finstämd lyriker, dels som kultur- och samhällsdebattör på socialdemokratisk och kristen grund. Erfarenheterna från hembygden och det tidiga 30-talet kom att prägla honom och utgör på många sätt ett tema i hans författarskap. År 1976 kom ”Utanikring”, en diktsamling på ångermanländska. Den exempellösa framgång som den och den efterföljande ”Speleka” rönte bidrog starkt till en återupprättelse för dialekterna som språk. ”Ådalen 31” kom 1968 och blev ett av Normans mest uppskattade verk.

Birger Normansällskapet bildades 2004.
Läs mer på Birger Norman-sällskapets hemsida
http://www.birgernorman.se

 

Författaren Emil Hagström
Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagström föddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå. Emil kom, via långa landsvägar, till Stockholm från Sollefteå i början av trettiotalet. Han kunde hantera en penna, inte bara genom att skriva, utan också genom att teckna, och han försörjde sig så gott det gick på att sälja sina teckningar längs sin vandringsväg.

När Emil nådde huvudstaden, gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara. En såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en eller flera dagar. Med tiden utkom både dikt- och novellsamlingar, inalles 16 böcker.

Emil Hagström-sällskapet bildades på 100 årsdagen av Emil Hagströms födelse, 2007-07-03.
Läs mer på Emil Hagström-sällskapets hemsida
https://www.emilhagstrom-sallskapet.se/

Med anledning av Corona-situationen hålls programmet utomhus. Tänk på att hålla avstånd, god handhygien samt inte närvara om du har förkylningssymptom. Vi behöver vara en trygg miljö för både medverkande och åhörare.

Kl 14.45 sänds en kort webb-intervju med de medverkande ut via museets hemsida och Youtube kanal. Så även du som inte har möjlighet att komma till Murberget kan vara med en stund.
Reservation för Coronakrisens eventuella påverkan i sommarprogrammet. Se aktuella uppdateringar på museets Facebook-sida.

 

LITTERATUR FRÅN LÄNET
Hela programserien sommarens 2020:

18 juni Lars Ahlin-sällskapet.
25 juni Birger Norman-sällskapet och Emil Hagström-sällskapet. Filmvisning i hörsalen.
2 juli Karl Östman-sällskapet.
9 juli Alfhild Agrell-sällskapet.
16 juli Pelle Molin-sällskapet. Filmvisning i hörsalen.
23 juli Laura Fitinghoff-sällskapet.
30 juli Olof Högberg-sällskapet
6 augusti Ludvig Nordström-sällskapet och Janne Vängman-sällskapet

Alla träffarna är i prästgårdens trädgård utom filmvisningarna 25 juni och 16 juli.