Linsådd på Murberget
Lördag 15/6 kl 13.00–15.00
Vi sår linåkern vid Ångermanlandsgården tillsammans med
Maj Edfeldt.
Samarr: Härnösands Vävstuge-
förening