Kvällsmusik i Murbergskyrkan
Torsdag 18/7 kl 19.00-20.00
Plats: Murbergskyrkan

“Si den sjö, och si en Annun sj jätten” Låtar, visor och berättelser från Ångermanland med fiol, flöjt, cittra och sång. Karin Skoglund.
Fri entré

Karin Skoglund är musiker och sångerska. Hon har under många år arbetat i Ytterlännäs gamla kyrka, där hon har guidat, haft konserter med medeltida musik, hållit workshops för barn och vuxna, och ansvarat för medeltida musikarrangemang. Hon spelar harpa, flöjt och cittra och har en stor repertoar.