ett jordbrukslandskap med gröna lägdor och en röd ladugård

26 mars 2021 kl. 09.00-15.00.

Välkommen till vårens seminarium! Temat för den digitala mötesdagen är landsbygdens kulturvärden och vad vi kan inspireras av när vi ska bygga och bo på landsbygden. Hur värnar vi kulturvärden i kulturlandskapet? Kan vi se ödehusen som en tillgång och vad ska vi tänka på när vi bygger nytt?

OBS! Anmälan via Länsstyrelsens hemsida!

Sista anmälningsdag 2021-03-24

 

Målgrupp

Målgruppen för kommunseminariet är politiker, handläggare men även annan personal som kommer i kontakt med kulturvärden såsom fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och förvaltare.

Program

Under dagen får ni bland annat lyssna till följande:

Ödehus som en resurs för framtiden: Robert Danielsson, initiativtagare till Facebook-gruppen Jag räddade ett ödehus, berättar om ödehusrörelsen där allt fler flyttar ut på landsbygden. Där de tomma husen är en del i en större landsbygdsomvandling.

En annan landsbygd, om gestaltad livsmiljö på landsbygden: Angelica Åkerman, arkitekt vid Boverket, om boken gestaltad livsmiljö på landsbygden, en samling exempel på byggprojekt runt om Sverige.

Bygga byar: Hur kan vi inspireras av äldre bystruktur och bygemenskap? Hur kan vi ta vara på landsbygdens värden och bygga ny gemenskap? Om material och hållbarhet. Anders Nyqvist arkitekt, berättar om Rumpan ekoby i Sundsvalls kommun.

Fiskelägen och fiskarkapell längs Norrlandskusten: Lars Nylander, Hälsinglands museum, och Daniel Olsson från Gävleborgs länsmuseum föreläser om hur fjärrfiskare etablerade fiskelägen och byggde kapell utmed hela Norrlandskusten. Ett kulturarv med unika kulturmiljöer.

Råd för bevarade av fiskelägenas unika karaktär: Hur bör vi tänka när vi restaurerar eller bygger till i dessa miljöer? Johanna Ulfsdotter, antikvarie, Västernorrlands museum berättar.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021-2024: Sofia Lundin, Maria Olsson och Ritha Jonsson. Region Västernorrland och Länsstyrelsen i Västernorrland.

 

Arrangörer

Seminariet arrangeras Västernorrlands museum, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen, Interregprojektet samt Traditinella hantverk.

Kontaktpersoner

Johanna Ulfsdotter
Antikvarie/kulturmiljöutvecklare, Västernorrlands museum
Telefon: 073-031 58 02
E-post: johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se

Karin Hermans
Planhandläggare vid Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 070-334 62 68
E-post: karin.hermansans@lansstyrelsen.se

VAR: Detta är ett digitalt möte. Länk för deltagande kommer att skickas ut via e-post den 25 mars till de som har anmält sig.

KOSTNAD: Detta möte är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 

Anmälan via Länsstyrelsens hemsida här >>