4 oktober – 13 januari 2019

I Region Västernorrlands konstsamling finns över 30 000 konstverk. Utställningen ”Konstinjektion II – med andra glasögon” består av ett urval ur denna samling.
I utställningen lyfts olika frågeställningar kring offentliga konstinköp.

Några av de frågor som ställt är: Hur speglas strömningar som råder i konstvärlden?
Märks mångfald, HBTQ-rörelsen eller #Metoo i samlandet?

Du kan se verk av ett trettiotal olika konstnärskap som Cecilia Hultman, Atti Johansson, Sandra Mozard, Lizzie Olsson Arle, Birgit Ståhl Nyberg, Lisa W Carls- son, Eva Zetterwall med flera.