Söndag 12 december kl. 12.00, 13.00, 14.00 & 15.00.

Kom och lyssna när vi läser julevangeliet på svenska, ungerska, farsi, spanska, tigrinja med flera språk. Det blir också sång och musik.

Plats: Murbergskyrkan.
Pga. coronaläget begränsat antal platser. Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma vid förkylningssymptom.