Den 3/6 kl 13-16 invigs konstprojektet Wander/Wonder längs vandringsleden 4 Berg, en ny stadsnära led i Örnsköldsvik med start på Varvsberget.  

Sju utvalda konstnärer med lokal och nationell förankring har skapat verk specifikt för den nya vandringsleden. Utställningen undersöker olika aspekter av rörelse och förflyttning, fysisk såväl som mental, mellan geografiska platser och dimensioner. 

På vernissagedagen är linbanan öppen och samtliga konstnärer på plats. Publiken får ta del av både performance, ljudverk och installationer under en gemensam vandring i maklig takt.* Utställningen kommer att sitta uppe resten av sommaren. 

Medverkande konstnärer: Dimen Hama Abdulla, Mattias Andersson, Oscar Kaleva Karlsson, Jenny Lundgren, Malin Lin Nordström, Lena Stenberg och Ylva Westerlund. 

Wander/Wonder initierades av Helena Byström/Konstfrämjandet Västernorrland och genomförs i samarbete med Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands museum och Region Västernorrland. Curatorer är Helena Byström och Karolina Aastrup. 

 Utställningen produceras med stöd av Kulturrådet. 

 *Leden går bitvis i terräng och är ca 2,5 km lång. Beräknad tid för gemensam konstvandring ca två timmar. Kontakta Konstfrämjandet Västernorrland (vasternorrland@konstframjandet.se) för detaljerad information om tillgänglighet.