Invigning Vävgruppen Studio Supersju!

Svartvit bild på sju kvinnor ur vävgruppen Supersju

Program lördag 21 mars
kl 14 öppnas dörrarna till utställningshallen.
kl 14.15 invigs utställningen av Jenny Samuelsson, museichef, medverkar gör också Åsa Andersson Broms, formgivare och producent, samt gruppen Studio Supersju.
kl 14.45 Samtal och vernissagefika i entrén med Studio Supersju och Hemslöjdskonsulenterna.

 

Vävgruppen Studio Supersju består av:
Siri Pettersson, Miriam Parkman, Arianna E. Funk, Josefin Gäfvert, Ia Centerhall, Mirjam Hemström och Vega Määttä Siltberg. Sju unga kvinnliga vävare, som intagit den textila konst- och hantverksscenen med en självklar och kaxig attityd.

Fikabiljetter kommer att finnas i utställningen.

 

Plats: Stora utställningshallen 1 trappa upp, Västernorrlands museum, Härnösand.

Tillgänglighet: Hiss finns.

Varmt välkommen!

Om Studio Supersju

Gruppen Studio Supersju bildades 2016 i en vävstudio i Årsta utanför Stockholm av sju unga kvinnliga textila vävare och har sedan dess intagit den textila konst och hantverksscenen med en självklar och kaxig attityd. Medlemmarna – Siri Pettersson, Miriam Parkman, Arianna E. Funk, Josefin Gäfvert, Ia Centerhall, Mirjam Hemström och Vega Määttä Siltberg kommer från Sveriges främsta utbildningar inom textil: Konstfack, Handarbetets Vänner och Textilhögskolan i Borås.

I utställningen Vävgruppen – Studio Supersju på Västernorrlands museum möter besökaren ett generöst urval av verk som producerats genom åren fram till idag. Deras självständiga verk, deras vitt skilda uttryck och personliga berättelser för dem samman – till Supersju – ett manifest för väven som tradition men också som framtid.
Med olika bakgrund, uttryck och mål men med väven som gemensam nämnare, ser de många fördelar med att gå samman. Trots att design- och konstvärlden premierar konkurrens, så tror de på kraften i att vara inkluderande.

Gruppen vill inte stå fast och trampa i traditionen utan ta väven in i en ny tid. De ser sig själva som nya förebilder för en gammal konstform. Med avstamp i en uråldrig hantverkstradition verkar de för väven i ett samhälle som präglas av effektivitet och snabb konsumtion, av såväl produkter som upplevelser.