100 röster i Västernorrland är ett projekt där en mångfald av röster om demokrati i Västernorrland ska samlas in presenteras och synliggöras, med barn och unga som ett särskilt fokus. Det är röster från länets invånare om vad demokrati betyder för dem. Om möjligheter att kunna påverka och utöva inflytande. Om utmaningar och önskningar. Om synen på demokrati nu och i framtiden.

– Utställningen är en av många demokratiaktiviteter i länet som genomförs i samband med att vi firar Sveriges demokrati 100 år. Vi behöver fortsätta värna demokratin och kan inte ta den för given. Därför är jag väldigt angelägen om att vi tillsammans i Västernorrland fokuserar på och särskilt engagerar våra barn och unga att förstå vikten av att ta vara på och utveckla det samhälle vi byggt upp på demokratisk grund för kommande generationer, säger landshövding Berit Högman.

Välkommen att bidra med din röst till insamlingen: www.minnen.se/tema/100rostervasternorrland

Till utställningssidan >>


Kontaktinformation

För ytterligare information om Höj din röst och insamlingen 100 röster i Västernorrland – Vad betyder demokrati för dig?

Kajsa Hartig, avdelningschef Museiupplevelse och samlingar, Västernorrlands museum, 0722 – 44 36 02

Sandra Klingberg, antikvarie, Västernorrlands museum, 073-841 73 13.