Lördag 29 juli kl. 11.00-16.00

Länets hembygdsföreningar har en aktivitetsdag på friluftsmuseet. Delta i olika aktiviteter, som t.ex. slåtter och hässjning. Det blir också kolbulleförsäljning, knyppling, tipsrunda med priser, skrivararrangemang och Per-Åke Nordquist berättar om originalet Erik-Daniels och hans kojor.

Fri entré!

Hembygdsrörelsen

Hembygdsrörelsen är Sveriges största kulturmiljöorganisation. Med över 2000 föreningar och 400 000 medlemmar finns rörelsen över hela landet, från högt upp i norr till långt ner i söder. Visionen är en levande hembygd öppen för alla. Det innebär att kulturarvet ska vara tillgängligt för många. Allt hembygdsrörelsen gör bygger på ideella krafter och engagerade medlemmars intresse, lust och nyfikenhet.

I länet finns det två regionala förbund- Ångermanlands hembygdsförbund och Medelpads hembygdsförbund. 41 lokala föreningar är idag medlemmar i Ångermanlands Hembygdsförbund, med tillsammans nära 10 000 medlemmar. Medelpads hembygdsförbund har ca 20 lokalföreningar.

Läs mer om hembygdsrörelsen här https://www.hembygd.se/shf/det-har-ar-hembygdsrorelsen

Ångermanlands hembygdsförbund https://www.hembygd.se/angermanland

Medelpads hembygdsförbund https://www.hembygd.se/medelpad

 

Tillgänglighet:

Toaletter finns i museets huvudbyggnad och i Dasslängan bakom Hellströmska huset, de är också tillgänglighetsanpassade.

Programmet är utomhus.

Handikapparkering finns vid huvudbyggnadens entré samt bredvid Trampmangeln.