När: Måndag 29 juli kl. 10.00-16.00
Var: Murberget friluftsmuseum, Härnösand

Aktivitetsdag på friluftsmuseet med länets hembygdsföreningar. Massor av roliga aktiviteter för alla åldrar. Fri entré!

Information om program och aktiviteter kommer senare.

 

Hembygdsrörelsen
Hembygdsrörelsen är Sveriges största kulturmiljöorganisation. Med över 2000 föreningar och 400 000 medlemmar finns rörelsen över hela landet, från högt upp i norr till långt ner i söder. Visionen är en levande hembygd öppen för alla. Det innebär att kulturarvet ska vara tillgängligt för många. Allt hembygdsrörelsen gör bygger på ideella krafter och engagerade medlemmars intresse, lust och nyfikenhet.

I länet finns det två regionala förbund- Ångermanlands hembygdsförbund och Medelpads hembygdsförbund. 41 lokala föreningar är idag medlemmar i Ångermanlands Hembygdsförbund, med tillsammans nära 10 000 medlemmar. Medelpads hembygdsförbund har ca 20 lokalföreningar.

Läs mer om hembygdsrörelsen här: https://www.hembygd.se/shf/det-har-ar-hembygdsrorelsen

Ångermanlands hembygdsförbund: https://www.hembygd.se/angermanland

Medelpads hembygdsförbund: https://www.hembygd.se/medelpad

 

Tillgänglighet:
• Toaletter finns i museets huvudbyggnad och i Dasslängan bakom Hellströmska huset, de är också tillgänglighetsanpassade.
• Programmet är utomhus.
• Handikapparkering finns vid huvudbyggnadens entré.