Härnösand och Havet

Bild på boken Forntid i Västernorrland

Höstmöte för Härnösand och Havet med föredrag om Forntid i Västernorrland

Söndag 21 november kl 13.30-16.00

Plats: Hörsalen Oden, Västernorrlands museum, Härnösand

Peter Persson, arkeolog på Länsstyrelsen, fick 2019 Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris ”för hans utomordentligt skickligt genomförda arbete med översiktsverket: Forntid i Västernorrlands län. En historik över arkeologiska undersökningar i 330 år.” I samband med föreningen Härnösand och Havets höstmöte kommer vi att få ta del av hans arbete. Alla intresserade är välkomna.

Fika finns att köpa i museets kafé för de som önskar.

Välkomna !

Arr: Föreningen Härnösand och Havet.


Corona:

Det är fortfarande pandemi så tänk på att visa hänsyn och hålla avstånden. Viktigt också att tänka på handhygienen och stanna hemma om du är sjuk. Vi behöver vara en trygg miljö för alla besökare och medverkande.

Tillgänglighet:

Hörsalen Oden ligger i direkt anslutning till museets entréhall. Hiss finns.

Toaletter i entréhallen. Plats för handikapparkering 20 m från entrédörrarna.