Den 13 oktober bjuder vi in till platsbesök hos oss på Västernorrlands museum i Härnösand.

När? Den 13 oktober kl. 9.30-15.00.
Var? Västernorrlands museum, möts i entrén på Västernorrlands museum.
Vem? Riktar sig till verksamma kulturarvsaktörer, hembygdsrörelsen, kulturella och kreativa branscher, destinations- och besöksmålsutvecklare i Västernorrland.
Tema: Samarbeten och utveckling – kulturarv i fokus.

Genom att koordinera nätverkande insatser kan vi hitta former för samarbeten och gemensam utveckling med grund i vårt kulturarv och vår plats, Västernorrland. Under detta besök får du en visning av Murbergets friluftsmuseum där vi berättar om vårt pågående utvecklingsarbete och visar några av byggnaderna och miljöerna på området. Vi kommer även att berätta om museets satsning på digital kulturarvsförmedling, samt olika projekt med fokus på samverkan mellan besöksnäring, kulturella och kreativa branscher och museer.

Tänk på att antalet platser är begränsat, så det är först till kvarn som gäller.

Ni hittar mer information, program och anmälan här.

Platsbesöket anordnas inom projektet Västernorrlands museum – Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar.