Tid och datum: 29 juni – 1 juli klockan 9.00-17.00.

Plats: Gammelgården i Myckelgensjö, Örnsköldsviks kommun.


Välkommen till gärdesgårdskurs vid Byggnadsminnet Myckelgensjö i Örnsköldsviks kommun. I tre dagar får du lära dig gärdesgårdsbyggets ädla konst. Gammelgården är utpekat som byggnadsminne och inom riksintresse för kulturmiljö. Arbetet sker med traditionella metoder särskilt anpassade för just denna gårds historia och tradition. I länet har denna hägnadstyp kallats tribandshage på sina håll. Den binds med alltså med tre band av granvidjor. Variationer finns, men oftast har gran används.

Kursen kommer innehålla virkeskunskap, kokning/ånga vidjor, impregnering av stop samt bygge av gärdesgård. Även kulturhistorisk reflektion och historik.

Kursledare: Mattias Handely

Kursansvarig: Vid frågor kontakta Johanna Ulfsdotter Västernorrlands museum. Johanna.ulfsdotter@vnmuseum.se

Målgrupp: Målgruppen är i första hand du som är yrkesverksam inom snickeri eller byggnation och vill utöka ditt utbud inom traditionellt hantverk, men även du som är ung eller student och läser byggnadsteknik eller byggnadsvård och vill lära dig traditionella metoder. Övriga är också välkomna med anmälan i mån av plats.

Att tänka på: Ta med kläder efter väder. Vi kommer att hantera eld och vassa handredskap såsom yxa.  Boende finns att boka på Myckelgensjö camping. www.myckelgensjo.se/Campingen

Kostnad: 3000 kr. Studenter 2000 kr. Moms tillkommer.


Anmälan

Skicka in din anmälan till byggnadsvardskurs@vnmuseum.se

Märk mejlet med Gärdesgårdskurs 2023. Bifoga kontaktuppgifter, fakturaadress samt eventuell specialkost.

Max 10 personer. Enklare lunch och fika ingår.

Arrangör är Västernorrlands museum i samverkan med Myckelgensjö bygdegårdsförening.

Tommy Norberg från Höga kusten Gärdsgård och kollegan Wolf Sjölund fixar ny gärdsgård vid fäbodvallen.