Under sommarsäsongen 18 juni-28 augusti.

Fredagar kl. 13:00-16:00 ca. 

Välkommen att spela och lyssna till folkmusik från hela länet tillsammans med Härnösands spelmansgille på utescenen.