Lördag 6/4 kl 11.00–16.00

Välkommen till en heldag om fotografier!
Temadag om fotografier som källa för släktforskning i museets hörsal.

”Fotografier berikar släktforskningen på olika sätt. Porträtt åskådliggör bilden av de människor som släktforskaren påträffar i de skriftliga källorna och det genom att bilden visar hur personer faktiskt såg ut men också genom att illustrera kläder och modedetaljer under olika epoker. Intresset för Släktforskarförbundets databas Porträttfynd, som hela tiden växer, liksom för andra porträttdatabaser är stort.
Bilder av byggnader och lokalsamhällen ger konkreta intryck av de miljöer som anfäder och anmödrar levde i. Här spelar hembygdsrörelsen liksom lokala och regionala museer och den
dokumentation som gjorts och görs där en viktig roll.”

Text från Rötter – Släktforskarförbundets hemsida.

Program för dagen:

11:00 Dagen inleds av arrangörerna och museichef Jenny Samuelsson hälsar välkommen till Västernorrlands Museum.

11:20 Björn Grankvist presenterar Västernorrlands Museums fotosamling.

12:20 Rolf Lusth, DIS-MITT berättar om Svenskt Porträttarkiv och Porträttfynd.

13:00 Paus för fika.

13:30 Bengt Nordqvist presenterar Jamtlis fotosamling.

14:30 Karin Sundell / Kerstin Pettersson presenterar Sundsvalls Museums fotosamling.

15:30 Lennart von Post berättar om Sällskapet Gamla Härnösandspojkars arbete med att beskriva Västernorrlands Museums fotosamling via kartmaterial.

 

Samarr med DIS-Mitt och Härnösands Släktforskare
Fritt inträde.

Hiss och hörslinga finns.

Varmt välkommen!