På museet finns många föremål och byggnadsdetaljer som behöver tas om hand. Se hur arbetet går till och inspireras för dina egna renoveringsprojekt.

Plats: utanför torpet på Murberget friluftsmuseum