Lördagar 29/8–3/10 kl 12.00–16.00

På museet finns många fönster och byggnadsdetaljer som behöver tas om hand. Under sex lördagar kan du se hur arbetet går till och inspireras för dina egna renoveringsprojekt. Idag, 19/9, visar Alf Rundqvist hur man bilar timmer. Välkommen!

Plats: utanför Trampmangeln på Murberget friluftsmuseum

En bilad timmerstock utanför ett t