Lördagar 29/8–19/9 kl 12.00–16.00

På museet finns många fönster och byggnadsdetaljer som behöver tas om hand. Under fyra lördagar kan du se hur arbetet går till och inspireras för dina egna renoveringsprojekt.

Plats: utanför torpet på Murberget friluftsmuseum