Lördagar 22/8–19/9, kl 12.00–16.00

På museet finns många föremål och byggnadsdetaljer som behöver tas om hand. Se hur arbetet går till och inspireras för dina egna renoveringsprojekt.

Plats: utanför torpet på Murberget friluftsmuseum