Föredrag utomhus i Prästgårdens trädgård med museets trädgårdsmästare Mirjam Åkerblom.

Söndag 9 augusti kl 14.00-15.00

Föredragets tema är bär och örter. Bärens historia i stora drag presenteras. Vilka var de första som kom? Hur användes de och av vilka? Hur förvarades de? Mirjam tar också upp nya, i Norrland härdiga bär, som man börjat sälja de senaste decennierna. Det blir också en del information i hur bär i allmänhet odlas. Avslutningsvis berättar Mirjam om de örter som är finast just denna dag. Det blir en improvisation kring både historik, användning och odling. Varmt välkommen till Prästgårdens trädgård för att lyssna på detta föredrag och få veta mer om bär och örter.

Med anledning av Coronapandemin hålls programmet utomhus. Tänk på att hålla avstånd, god handhygien samt inte närvara om du har förkylningssymptom. Museet följer Folkhälsomyndighetens regler och arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö för besökare, medverkande och personal att vistas i.