När: Tisdag 30 april kl. 12.00 – 13.00
Var: Zoom

Karin Henriksson gör en omvärldsanalys kring kulturarvet som mångfacetterad resurs. Hon är omvärldsanalytiker på Living Cities and Communities och kommer att prata om kulturarvets betydelse för attraktiva och omsorgsfulla platser.

Anmäl dig här

Föreläsare: Karin Henriksson, Living Cities and Communities.
Målgrupp: Kulturarvsaktörer, region, kommun,  kulturella och kreativa branscher, besöksnäring.
Språk: Svenska

Västernorrlands museum verkar för jämlik och långsiktig tillgång till kunskap och kulturarv och att stärka kulturarvets roll och betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd.