Att vara och att inte vara

Bild på basutställningen "Möten mellan älvarna"

Torsdag 6 februari kl. 17.30.

Kortföredrag i basutställningarna om Samer i Västernorrland med Johanna Ulfsdotter, antikvarie på Västernorrlands museum.

”Att vara och att inte vara”

Många minoritetsgruppers historia har förbisetts i beskrivningen av den svenska historien. Vår syn på den samiska närvaro i Västernorrland präglas av det tidiga 1900-talets syn på kulturen. Men forskningen visar en långt mycket mer mångfacetterad bild av den samiska näringen och olika etablerade verksamheter.

För att uppmärksamma den samiska nationaldagen arrangerar vi ett Kortföredrag om Samisk historia i Västernorrland av Johanna Ulfsdotter.

 

Läs mer: 

http://www.noerhtenaestie.com/

 

Tillgänglighet: Hiss finns.

Varmt välkommen!