Tid: 30/5 10:00 – 14:00

Antal deltagare: 10

Sista anmälningsdag: 24 maj 2023

Kostnad: gratis

Välkomna till Västernorrlands museum för att delta på Fönsterrenoveringens dag den 30/5.

Dagen kommer erbjuda genomgång av fönsterrenovering och möjlighet att praktiskt prova på. Fokus kommer vara på att skära glas och kitta fönster. Trälagningar och målning kommer diskuteras men inte praktiskt visas på grund av tidsbrist.

Museet tillhandahåller material och verktyg, men har ni egna är ni välkomna att ta med dessa.

Ni får öva på fönster som museet förberett. Ni är dock välkomna att ta med egna fönster. Tänk på att denna dag är ett övningstillfälle, ta med fönster ni kan öva era färdigheter på. Ta helst inte med fönster ni är riktigt rädda om. Kittet får gärna sitta löst, alternativt vara borttaget före den aktuella dagen.

Museet bjuder på en fika vid slutet av dagen. Lunch kan köpas på plats, men egen medhavd går också bra. Kök finns till förfogande för uppvärmning av mat.

Anmäl dig här:

Tyvärr är rådgivningen nu fullbokad. Maila gärna Emma Heissenberger för att ställa dig på en reservlista.
emma.heissenberger@vnmuseum.se

Nu är platserna på rådgivningen fullbokade.

Håll gärna utkik efter nästa tillfälle.

OBS! Vid dåligt väder kommer vi hålla till i en byggnad som inte är tillgänglighetsanpassad.