För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste reform. De första demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Med utställningen Fira demokratin! uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum 2018–2022. Mer information om demokratijubileet finns på http://firademokratin.riksdagen.se

Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

– Riksdagen firar demokratins historiska genombrott men vi vill också uppmärksamma demokratins möjligheter och utmaningar i dag. Det är hela Sveriges demokrati vi firar och jag och de vice talmännen besöker alla län för att markera att demokratin angår alla och att riksdagen är hela Sveriges riksdag, säger riksdagens talman Andreas Norlén.

Läs mer om utställningen >>


Kontaktinformation

För ytterligare information om Fira demokratin!
Liza Carlefred, utställningsproducent, Sekretariatet för demokratijubileet,
08-786 55 93, liza.carlefred@riksdagen.se

För ytterligare information om demokratijubileet
Helena Martinsson, enhetschef, Sekretariatet för demokratijubileet,
08-786 57 11, helena.martinsson@riksdagen.se

Pressbilder finns för nedladdning på firademokratin.riksdagen.se