OBS! INSTÄLLT! Med anledning av Corona/Covid-19 så ställs dräktfikat in.

Dräktfika på Västernorrlands museum

Idag finns ett stort intresse för folkdräkt. Många dräkter används till midsommar, nationaldagen, spelmansstämmor och andra högtider, andra kanske inte längre används alls. Många ”dräktar” för att det är roligt, en social händelse. Dräkterna har ofta en historia, de kopplas till identitet och tillhörighet, och de är alltid kopplade till en plats.

På olika forum på nätet pågår diskussioner kring dräkter, vilka dräkter man kan ha, var och när. Det handlar också om vem som får bära vilken dräkt. Dräkter engagerar.

Är dräkten ett sätt att höra samman med en plats, en historia? Eller ett politiskt redskap, ett sätt att skapa vi och dem?

Dräktfikat är ett led i museets arbete att tillsammans med alla intresserade utforska plats, identitet och folklig kultur, ett tillfälle att ses, bära dräkt och prata om dräkt. Tillsammans tar vi tempen på dräkten idag.

Ta på din folkdräkt, hembygdsdräkt, sockendräkt eller folkliga modedräkt och kom och fika med oss på nyöppnade LINDAS Mat & Kafé på museet. Du som saknar, men gillar dräkt, är givetvis också välkommen. Linda har särskilt fika-erbjudande för alla som kommer i dräkt denna dag.

Plats: LINDAS Mat & Kafé

Varmt välkommen!