Datum: 18 april
Tid: 16.00

Museets arkeologer Madeleine Nilsson, Ida Lundberg och Anton Uvelius berättar om tre av 2022 års undersökningar som de gjort. I februari gjorde de en längre version i museets hörsal och här kommer en förkortad version för de som inte kunde vara med på föredraget i Härnösand.  

I den här lite förkortade versionen av föredraget om 2022 års arkeologi har arkeologerna valt ut tre undersökningar att berätta om: en stenåldersboplats vid Byberget i Haverö, järnålder i Boteå och medeltid på Styresholm. En kort sammanfattning av resultaten från undersökningarna görs. 

Programmet tar ca 20 min och sänds på museets Youtube-kanal. Textat på svenska. 

https://www.youtube.com/channel/UCk-pU3xD_fqBURP5vl_hEfg