17 mars kl. 14.00-14.30.

I samband med utställningen Att fånga en plats – Berättelser från Västernorrland, håller museet flera digitala föredragssamtal. I det första föredraget samtalar kulturmiljöutvecklare Johanna Ulfsdotter och byggnadsantikvarie Emma Andersson om vad kulturarv kan betyda för plats och identitet i Västernorrland. Samtalet sker digitalt på plattformen Zoom.

Anmälan via Zoom.

Anmäl dig här >> 

två fåtöljer framför en vägg med ett collage på

Runt om i länet finns flera intressanta kulturarv som bär på många spännande berättelser om hur människor levt och verkat i samhället under lång tid. Följ med på ett samtal om vad dessa kulturarv betyder för ett samhälles, och en plats, identitet. Vad kan de berätta om det samhälle som varit och det som är nu? Samtalet kommer att ta upp några konkreta exempel, bland annat från Maland och Sundsbruk.

Det digitala föredraget genomförs i samband med utställningen Att fånga en plats – berättelser från Västernorrland som visas på Västernorrlands museum fram till februari 2022. Utställningen handlar i stora drag om att utforska berättelser och berättelsernas betydelse för plats och identitet. De digitala föredragen dyker ner i utställningens tema och innehåll. Föredragen ger en fördjupning till teman kopplade till denna utställning, som plats och identitet i Västernorrland, samt synliggör intressanta berättelser från och om Västernorrland.

Under våren och hösten 2021 kommer flera digitala föredrag kopplade till utställningen att hållas. Programmen läggs ut fortlöpande på museets hemsida och sociala medier, så håll koll där så ser du när de är och vilka andra program vi har på museet.

Museibyggnaden är för tillfället stängt för publika besök på grund av nationella och lokala restriktioner kring Corona/Covid-19. För aktuella öppettider och nyheter, se vår hemsida www.vnmuseum.se