Föredrag med Karin Tjernström, antikvarie, Västerbottens museum

Onsdag 22 september kl. 16.00

Kampen för kvinnlig rösträtt bedrevs på många håll i Sverige, både lokalt och nationellt. Karin Tjernström, arkivarie på Norrbottens museum, berättar om hur kampen bedrevs lokalt i Norrbotten. Det exemplet kan också illustrera hur en lokal kampanj för allmän- och lika rösträtt bedrevs. Under föredraget ges det också tips på hur man själv kan undersöka och forska om sin egen lokala historia, t ex om den lokala kampen för kvinnors rösträtt i Västernorrland. Kanske kan föredraget inspirera dig till att själv undersöka hur det såg ut i din närhet. Vilka var t ex drivande för kampen för lika rättigheter, här i Västernorrland?

Anmälan via Zoom >>


I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten anses vara startpunkten för demokratin i Sverige. Men demokratin har hamnat under press under den senaste tiden och är inte en självklarhet längre, och allt fler har också börjat ta demokratin för given.

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. I samband med att demokrativeckan i Västernorrland inleds 6 september, börjar också en programserie med fem digitala föredrag på Västernorrlands museum. De digitala föredragen tar upp olika perspektiv och teman på demokrati, och håller på ca 30 min.