Föredrag med Richard Pettersson, docent i museologi vid Umeå universitet.

Onsdag 6 oktober kl. 15.00-15.30. 

Demokrati och kulturarv – ett historiskt perspektiv, med exemplet Statens historiska museum.

Richard Pettersson, docent i museologi vid Umeå universitet, berättar om demokrati och kulturarv ur ett specifikt historiskt perspektiv. Det blir några valda nedslag i hur kulturarv har framställts vid Statens historiska museum i Stockholm, som exempel på hur mer generella samhällsfrågor om representation, kulturhistoria och inkludering har behandlats under de senaste hundra åren.

Anmälan via Zoom >>


I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten anses vara startpunkten för demokratin i Sverige. Men demokratin har hamnat under press under den senaste tiden och är inte en självklarhet längre, och allt fler har också börjat ta demokratin för given.

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. I samband med att demokrativeckan i Västernorrland inleds 6 september, börjar också en programserie med fem digitala föredrag på Västernorrlands museum. De digitala föredragen tar upp olika perspektiv och teman på demokrati, och håller på ca 30 min.