Tisdag 8 juni kl. 16.30

Föredraget sker digitalt på plattformen Zoom. Anmäl dig via länken:

https://zoom.us/webinar/register/WN_KQvy1m9eRbOCrhwEscGx1w


Från Torget i Härnösand till EU-parlamentet i Bryssel. En 30-årig resa i opinionsbildning mot främlingsfientlighet och rasism och för människors lika värde. Om civilkurage och ledarskap, om ansvar och engagemang, om solidaritet och demokrati, om samhörighet och medmänsklighet, om dig och mig. På detta digitala föredrag på tisdag den 8 juni kl 16.30 får du veta mer om 5i12:s historia och arbete för ett demokratiskt samhälle. Antikvarie Medhanie Alemayo samtalar med Anders Bergman från 5i12.

Föredraget genomförs i samband med utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland som finns på Västernorrlands museum fram till februari 2022. Utställningen handlar i stora drag om att utforska berättelser och berättelsernas betydelse för plats och identitet. I samband med utställningen dyker museet ner i utställningens tema och innehåll genom flera digitala föredragssamtal. Föredragen ger även en fördjupning till teman kopplade till denna utställning, som plats och identitet i Västernorrland, samt synliggör intressanta berättelser från och om Västernorrland. Denna gång blir det om 5i12, vars 5i12-nål finns representerad i utställningen. Nålen står som symbol för arbete mot diskriminering.

Det blir under hösten fler digitala föredrag kopplade till utställningen. Programmen läggs ut fortlöpande på museets hemsida och sociala medier.


Läs mer om 5i12-rörelsen

5i12:s hemsida http://dev.5i12.se/

Facebook https://www.facebook.com/5i12rorelsen/

Radioinslag från 5/12 -18 https://sverigesradio.se/artikel/7105377

Och 2/6 -13 https://sverigesradio.se/avsnitt/200135