Digitala föredrag: Arkeologi & platser

Tisdag 14 december kl. 16.30-17.00

I samband med utställningen “Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland” samtalar arkeologerna Madeleine Nilsson och Anton Uvelius om arkeologi kopplat till platser.

Anmälan via Zoom >>


Arkeologerna Madeleine Nilsson och Anton Uvelius från Västernorrlands museum samtalar i det här digitala föredraget om arkeologi kopplat till platser. Vad kan arkeologerna hitta för information om en specifik plats inom en viss tidsperiod, och vad kan arkeologer hitta på en plats. Styresholm utanför Kramfors står i föredraget som ett exempel på hur arkeologerna jobbar på en plats.

Samtalet sker digitalt på plattformen Zoom och tar ca 20 min.

Det digitala föredraget genomförs i samband med utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland som finns på Västernorrlands museum fram till februari 2022. Utställningen handlar i stora drag om att utforska berättelser och berättelsernas betydelse för plats och identitet. De digitala föredragen dyker ner i utställningens tema och innehåll. Föredragen ger en fördjupning till teman kopplade till denna utställning, som plats och identitet i Västernorrland, samt synliggör intressanta berättelser från och om Västernorrland.