Onsdag 5/5 kl 18.00-19.00

Var: Digitalt på Zoom. Anmäl dig på länken: https://zoom.us/meeting/register/tJYtdOyhpjIpG9BtesvydHJMl77JGMnlP00C

Läs mer om digitala bokklubben >>

Bokomslag

Utställningen Att fånga en plats- berättelser från Västernorrland finns på Västernorrlands museum fram till februari 2022. Utställningen handlar om att utforska berättelser, och berättelsernas betydelse för plats och identitet.

Ett sätt att utforska berättelser är genom litteraturen. Med litteraturen kan vi ta oss till andra världar och andras perspektiv och sätt att se världen. Litteraturen tar oss också med till olika platser och tidsperioder, med sina särskilda kännetecken och karaktärer. Därmed är litteraturen ett utmärkt sätt att analysera och utforska berättelser från olika perspektiv och på en mängd olika sätt.

I samband med utställningen, genomför Västernorrlands museum en digital bokklubb, där du tillsammans med andra kan diskutera böcker från och om Västernorrland. Var med och diskutera hur litteraturen har beskrivit Västernorrland och vilka berättelser om Västernorrland som finns i litteraturen. Upptäck nya sätt att se på författare och böcker som du känner till och lär dig om nya böcker och författare som du inte känt till sen förut. Ta del av andras upplevelser av det du läst och dela med dig av dina egna upplevelser.

Karl Östman – Den breda vägen

Denna gång diskuterar vi Karl Östmans roman Den breda vägen från 1923. Karl Östman-sällskapet är på plats och leder diskussionerna, där Vibeke Olsson Falk är samtalsledare.

Läs mer om Karl Östman-Sällskapet >>

Karl Östman föddes 1876 i Nätra socken, Ångermanland. Fadern var båtsman, finsnickare och spelman. År 1885 flyttade familjen till Hörningsholms sågverk på Alnö. Karl Östman arbetade från 11 års ålder vid sågverk, i skogsarbete, hamnarbete och med kolning.

Storstrejkåret 1909 debuterade Karl Östman med novellsamlingen Pilgrimer. Därefter publicerade han flera noveller, en roman och en stor mängd artiklar som framför allt skildrade arbetarnas förhållanden.

Den breda vägen

Utdrag ur recension i Sågverksindustriarbetaren nr 4, 1924

”Att en stabbläggare skriver böcker och därtill goda böcker torde höra till det mindre vanliga. Ja, vi kunna säga, till det absolut enastående.

Stabbläggningen – den hårdaste, och tyngsta specialiteten av det i och för sig särskilt tunga arbetet inom sågverksindustrin – tager såväl sin utövares krafter i anspråk, att det ter sig som ett underverk, att någon på sina fristunder – även om denne någon är född med gnistan – kan samla sig till åstadkommande av skönlitterära arbeten.

Norrlands sågverksarbetare är det Östman rör sig hos. I ett penndrag förmår han fånga den särskilda atmosfär, som vilar över den gnisslande sågen, den oxtunga svettpressande brädgården och människorna, som röra sig där. Ett enastående mästerverk är hans framställning av ”stabbläggarhetsen”. Med suggestiv förmåga tecknar han dessa arbetare, som själva fångna i en säregen suggestions makt, pressa varandra snärt sagt till blods.

Sågverksarbetarna ha all anledning att köpa och läsa boken.”

 

Den Breda Vägen finns att köpa på bokbörsen.

( www.bokborsen.se) Pris ca 50 kr

Kommande tillfällen

Kommande tillfälle och bok som diskuteras i den digitala bokklubben är onsdag 2 juni kl. 18 då Mats Jonssons serieroman Nya Norrland från 2017 diskuteras.

Läs gärna böckerna innan diskussionsträffen. Du behöver få tag på boken på egen hand. Besök ditt lokala bibliotek eller köp boken på antikvariat, bokhandel eller ljudbokstjänst. Lista på länkar till bibliotek i länet samt vanliga bokhandlare och ljudbokstjänster på nätet ser du längst ned.

Resterande böcker och tillfällen fr.o.m. hösten 2021 uppdateras under våren.