Datni  

Matti Aikio  

4/2-16/4 2023  


Välkommen på vernissage lördag den 4 februari klockan 13.00-15.00. Utställningen invigs klockan 13.30 i närvaro av konstnären.


Västernorrlands museum är stolta över att få presentera Matti Aikios första separatutställning på ett svenskt museum. Under vintern har konstnären arbetat med historiska föremål ur museets samlingar och skapat ett helt nytt flerkanaligt videoverk specifikt för detta tillfälle – Datni (2023). Titeln betyder tenn på nordsamiska och fokuserar på textilier med tenntrådsbroderi från rennäringen, ett hantverk som är unikt för samerna. Visas gör även en ny version av videoverket Dohkkáhehkke (2023) som på svenska kan förstås som Dockburen.

Datni är en personlig, politisk och poetisk reflektion över det samiska kulturarvet. I spänningen mellan museiföremålen och den samtida konsten synliggörs konfliktlinjen mellan tradition och levande kultur. Genom storskaliga installationer av rörlig bild, ljud och text kopplas dåtid och nutid samman till en förtätad upplevelse av konst i ständig rörelse och utveckling. Den suggestiva ljudbilden till Dohkkáhehkke är skapad av kompositör och vokalist Katarina Barruk.

Utställningen produceras med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland.