Lördag den 17 september, kl. 15.00–16.00
Plats: Facebook Live

”Dräkttorsdag” tar upp frågor kring museernas dräktsamlingar. Hur tillgängliggör vi våra samlingar av dräkt och textil? Hur används museisamlingarna idag av exempelvis forskare, skolan och allmänheten?
”Dräkttorsdag” är ett samarbete mellan Dalarnas museum, Västernorrlands museum, Hälsinglands museum, Sörmlands museum och Historical Textiles. Representanter från museerna är Anna-Karin Jobs Arnberg, Bengt Wittgren, Susanne Klingefors, Fia Makalös Lindblom och Maria Neijman.