När: Söndag 25 februari kl. 13.00-15.00

Var: Entrén, Västernorrlands museum 

 

Har du frågor kring färgsättning av ett hus? Vill du diskutera fönsterrenovering, val av tak eller gestaltning på ev. förändringar av en befintlig byggnad? Eller har du andra frågor kring renovering av gamla hus och byggnader? I så fall kan du passa på att besöka museet på söndag 25 februari. Då är museets byggnadsantikvarie Emma Heissenberger på plats i Entréhallen mellan kl. 13.00-15.00 för att ge gratis rådgivning kring olika byggnadsvårdsfrågor.  

Ta gärna med fotografier på det tänkta objektet om det är möjligt. 

Fri entré! Drop in. 

 

Tillgänglighet 

Det finns handikapparkering precis utanför museibyggnaden. 

Programmet sker i museets entréhall. 

Det finns sittplatser. 

Det finns toaletter i anslutning till lokalen. Även tillgängliga toaletter.