Kom och få gratis rådgivning i olika byggnadsvårdsfrågor av byggnadsantikvarie Emma Heissenberger. Har ni frågor kring färgsättning av ett hus? Vill ni diskutera fönsterrenovering, val av tak eller gestaltning på ev. förändringar av en befintlig byggnad? Emma svarar på frågor i muséets entré. Ta gärna med fotografier på det tänkta objektet om det är möjligt. 

Datum: 27 april
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Entrén, Västernorrlands museum 

Fri entré! Drop in. 

 

Tillgänglighet 

Det finns handikapparkering precis utanför museibyggnaden. 

Programmet sker i museets entréhall. 

Det finns sittplatser.